Ετικέτες

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ (Φωτο/κο υλικό)

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ (Φωτο/κο υλικό)


kanari2017

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου, κατόπιν επιθυμίας της Αδελφότητας των εν Αθήναις Ψαριανών, ετελέσθη Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου στο τέλος της οποίας πραγματοποιήθηκε Ι. Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κτητόρων του επ’ ονόματι των Αγ. Δώδεκα Αποστόλων Παρεκκλησίου, Κων/νου και Δεσποίνης Κανάρη.
Από τους Ιερείς μας παρέστησαν οι Αρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης και Πρωτ. Γεράσιμος Φακιώλας, ενώ συλλειτούργησε μαζί τους ο διάκονος π. Εμμανουηλ από τον Ι. Ναό Απ. Παύλου Σταθμού Λαρίσης.
 Κατά την Θεία Λειτουργία παρέστη σύσσωμο το Δ.Σ. των εν Αθήναις Ψαριανών, ο Δήμαρχος Ψαρών κ. Κωνσταντίνος Βρατσάνος ενώ ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, αναφερόμενος στον μεγάλο Ήρωα του 1821, Κωνσταντίνο Κανάρη και στη συμβολή του στην αίσια έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης κατά των Οθωμανών κατακτητών κυρίως εξ αιτίας της σημαντικής καθυστέρησης ανεφοδιασμού του Δράμαλη, λόγω της πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας του Καρα-Αλή από τον Ήρωα Ναύαρχο στο λιμάνι της Χίου.
Αντί δε προσφώνησης του Προϊσταμένου της Ενορίας μας, κατόπιν επιθυμίας τού Σεβασμιωτάτου, εψάλη από όλους ο Εθνικός μας Ύμνος.Μετά το "Δι’ ευχών" μοιράστηκαν στο εκκλησίασμα διάφορα γλυκίσματα από τα μυρωμένα και Ηρωικά Ψαρά του Αιγαίου μας.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Μάρκο για την ευλογία που μας χάρισε με την παρουσία του στην Ενορία μας και ιδιαίτερα στο Ιερό Παρεκκλήσιο του μεγάλου αυτού Ήρωος της Επανάστασης του '21 και την Αδελφότητα των εν Αθήναις Ψαριανών για το ότι δεν λησμονούν το μεγάλο χρέος που έχουμε απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν για την Πατρίδα μας, αγωνιζόμενοι υπό την Σημαία των ιδανικών τής φυλής μας, "την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία".
Ευχόμαστε να συνεχίσουν ανάλογες πρωτοβουλίες, ώστε να "θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεώτεροι", αναβαπτιζόμενοι όλοι μας στα νάματα της φυλής.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ICXCNIKA
Ἀριθμός 3
Κυριακή 15 Ἰανουαρίου 2017
( Κολ. γ. 4-11 )
Στήν ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἀδελφοί μου, γίνεται λόγος γιά τόν παλαιόν ἄνθρωπον, τόν ὁποῖον ἀπεκδύεται ὁ βαπτιζόμενος, καί γιά τόν νέον ἄνθρωπον τόν ὁποῖον ἐνδύεται, καθώς γίνεται μέ τό Βάπτισμα μέλος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό θέμα ἀναπτύσσει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Κολασσαεῖς ἐπιστολήν του. Συγκεκριμένα, στό τρίτο κεφάλαιο αὐτῆς, τμῆμα τοῦ ὁποίου ἀνεγνώσαμε σήμερα, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει πῶς, μέ ποιόν τρόπον πρέπει νά ζῃ ὁ χριστιανός τήν νέα ζωή, δηλαδή τήν ζωήν ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπό τήν στιγμήν πού θά γίνῃ χριστιανός.
Τονίζει ὅτι τό μόνον ἀσφαλές θεμέλιον στό ὁποῖον πρέπει νά στηρίζῃ κανείς τήν ζωήν του εἶναι ἡ ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅταν ὁ χριστιανός ἐναρμονίζῃ τήν ζωήν του μέ τήν ἠθική διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, δέν ἔχει νά φοβηθῃ τίποτα. Ἀντιθέτως, ὅταν ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ἀπό ἀνηθικότητα καί τά ἔργα τοῦ Διαβόλου, τότε ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ.
Νά δοῦμε, λοιπόν, τί παραγγέλλει:
Πρῶτον. «Νεκρώσατε τά μέλη ὑμῶν τά ἐπί τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καί τήν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρία». «Μέλη ἡμῶν τά ἐπί τῆς γῆς» ὀνομάζει τά εἴδη τῆς ἁμαρτίας, τήν πορνείαν, τά διάφορα πάθη (ὀργῆς, θυμοῦ κ.λπ), κάθε ἐπιθυμίαν κακήν καί τήν πλεονεξίαν, τήν ὁποίαν ὀνομάζει λατρείαν τοῦ χρήματος. Ὅλα αὐτά «μέλη ἐπί τῆς γῆς», διότι ἐκτελοῦνται μέ τά μέλη τοῦ σώματος.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεξηγεῖ ποιά εἶναι τά πάθη, καί ἐνδεικτικά ἀναφέρει τήν ὀργήν, τόν θυμόν, τήν κακίαν, τήν βλασφημίαν, τήν αἰσχρολογίαν καί τό ψεῦδος. Γιά ὅλα αὐτά τά ἁμαρτήματα ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἄς θυμηθοῦμε τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Νῶε μέ τόν κατακλυσμόν, τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ στίς πόλεις Σόδομα καί Γόμορα, ἕνεκα τῆς ἀπομακρύνσεώς των ἀπό τόν Θεόν.
Δεύτερον. Παραγγέλλει νά ἐνδυθοῦν οἱ Κολασσαεῖς, οἱ κάτοικοι δηλαδή τῶν Κολοσσῶν (πόλις τῆς Φρυγίας), τόν νέον ἄνθρωπον «τόν ἀνακαινούμενον κατ’εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν». Καί ἐξηγεῖ ποιά εἶναι τά στοιχεῖα πού συνθέτουν τόν νέον ἄνθρωπον, δηλαδή τόν νεοφώτιστον, αὐτόν πού βαπτίσθηκε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, αὐτόν πού βαπτίσθηκε «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Νά προσφέρῃ πρός τούς πάντας τήν ἀγάπη, χωρίς νά κάνῃ διακρίσεις, χωρίς νά ἐξετάζῃ ἄν ὁ ἄλλος εἶναι δοῦλος, ἐλεύθερος, Ἰουδαῖος, Ἕλλην,... Οἱ πάντες εἴμαστε ἴσοι μπροστά στόν Θεόν. Αὐτήν τήν ἀγάπην τήν χαρακτηρίζει «σύνδεσμον τῆς τελειότητος», ἀφοῦ ὁλοκληρώνει τόν ἄνθρωπον, τόν κάνει τέλειον.
Νά ἀνέχεται ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί τά ἐλαττώματα τοῦ ἄλλου. Ν’ἀγαπᾶς τόν φίλον σου μέ τά ἐλαττώματά του, μᾶς διδάσκει ἡ σοφία τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ.
Νά δείχνῃ μακροθυμία, νά συγχωρῇ τά σφάλματα, τά λάθη τοῦ ἄλλου, ἀφοῦ μάλιστα καί ὁ ἴδιος σφάλλει καί θέλει μιά τέτοια χριστιανική συμπεριφορά νά τοῦ δείχνουν οἱ ἄλλοι.
Καί τότε, ἔρχεται ὡς ἐπιβράβευσις στόν ἄνθρωπον ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἠρεμία , ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς.
Αὐτά παραγγέλλει πρός τούς Κολασσαεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅμως, ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι διαχρονικός καί πάντοτε ἐπίκαιρος, καί, ἑπομένως, ἀπευθύνεται καί σ’ἐμᾶς. Ὅλοι μας σήμερα διαπιστώνομε ἐπιτρέψατέ μου τήν ἔκφρασιν  τήν σαπίλα τῆς κοινωνίας, τίς πληγές τῆς κοινωνίας. Τά ἁμαρτήματα στά ὁποῖα ἀναφέρθηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σπιλώνουν καί τήν δική μας κοινωνίαν. Πορνεία, μοιχεία, βιασμοί, ἐπιθυμίες κακές, λατρεία τοῦ χρήματος, βλασφημία, αἰσχρολογία, ψεῦδος «δι’ἅ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ». Πῶς ἐξηγοῦνται οἱ διάφορες φυσικές καταστροφές; Ὡς ὀργή τοῦ Θεοῦ «ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας». Ἀπολαμβάνομεν ἄξια ὧν πράττομεν.
Ἀδελφοί μου ! Σέ κάποια στιγμή τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερεύς ἐκφωνεῖ  «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου». Αὐτήν τήν φωνήν ὑψώνει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.  Μᾶς λέγει νά προσέξωμε. Νά προσέξωμε, διότι ἔρχεται, θά ἔλθῃ μεγαλύτερη ὀργή τοῦ Θεοῦ. Βεβαίως, ὁ Θεός δέν εἶναι τιμωρός. Μᾶς στέλλει κάποια μηνύματα, τίς φυσικές καταστροφές, καί ὄχι μόνον, πού ἔχουν παιδαγωγικόν χαρακτῆρα.  Μᾶς καλεῖ νά συνετισθοῦμε καί νά ἐπιστρέψωμε κοντά Του. Ἄς εὐχηθοῦμε νά τό καταλάβωμε. Γένοιτο !
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ GRAFEITUPOU Τήν Κυριακήν 15 Ἰανουαρίου 2017 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Κυψέλης, καί ἐν συνεχείᾳ θά τελέσῃ Μνημόσυνο τοῦ Ψαριανοῦ πυρπολητοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη. Ὁ Κ. Κανάρης εἶναι ὁ κτίτωρ τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ εἰς τόν ὁποῖον διασώζεται ἀκόμη τό στασίδι του. ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣGRAFEITUPOU 
Τήν Κυριακήν 15 Ἰανουαρίου 2017 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Κυψέλης, καί ἐν συνεχείᾳ θά τελέσῃ Μνημόσυνο τοῦ Ψαριανοῦ πυρπολητοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη. Ὁ Κ. Κανάρης εἶναι ὁ κτίτωρ τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ εἰς τόν ὁποῖον διασώζεται ἀκόμη τό στασίδι του.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017


ICXCNIKA

Ἀριθμός 2
Κυριακή 8 Ἰανουαρίου 2017
( Ἐφεσ.δ΄7-13 )
Μία ἀπό ἐκεῖνες τίς ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀδελφοί μου, πού ὀνομάζονται ἐπιστολές τῆς αἰχμαλωσίας, εἶναι καί ἡ πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀκούσαμε σήμερα ὡς Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ὀνομάζονται ἐπιστολές τῆς αἰχμαλωσίας, διότι ἐγράφησαν μέσα στή φυλακή, στή φυλακή τῆς Ρώμης, ὅπου βρισκόταν δέσμιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Σέ σκοτεινό κελί κλεισμένος, καί ὅμως βρίσκει τόν τρόπον νά νουθετήσῃ, νά παραγγείλλῃ, νά διδάξῃ, νά φωτίσῃ τά πνευματικά του τέκνα, ἀλλά καί τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ φυλακή, γιά τόν Ἀπόστολον Παῦλον εἶναι ὁ ἄμβωνας ἀπ’ ὅπου κηρύττει τήν Ἀλήθεια (τό Α κεφαλαῖο), τόν Χριστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».
Τί διδάσκει μεταξύ τῶν ἄλλων; Ὅτι «ἑνί ἑκάστῳ ἐδόθη ἡ χάρις κατά τό μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ».Ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει λάβει τήν Χάριν τοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα ὡς δῶρον, ὡς δωρεά ἀπό τόν Θεόν. Τί σημαίνει αὐτό; Τί σημαίνει Χάρις τοῦ Θεοῦ; Στό ἐρώτημα θά μᾶς ἀπαντήσουν θεόπνευστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἑρμηνεύοντες αὐτήν τήν φράσιν μᾶς λέγουν:
Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ δυνατότης πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός νά ζήσωμε τήν αἰώνιον ζωήν κοντά Του, νά οἰκειοποιηθοῦμε τήν σωτηρία. Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅλον τό ἀπολυτρωτικόν ἔργον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅτι ἐγεννήθη ὡς ἄνθρωπος, ἔζησε ἀνάμεσά μας, ἐδίδαξε, ἐπόνεσε, ἐσταυρώθη, ἀλλά καί ἀνέστη ὡς Θεός, Ὅλ’αὐτά συνιστοῦν αὐτό πού ὀνομάζομε σωτηρία. Καί ἡ σωτηρία εἶναι χάρις, εἶναι δωρεά τοῦ Χριστοῦ, εἶναι δῶρον τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. «Οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον». Ἔκτοτε « ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται».
Κατά μίαν ἄλλην ἑρμηνείαν, Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι τά πολλά καί ποικίλα χαρίσματα πού λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν στιγμήν πού βαπτίζεται καί γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί, κατόπιν, καθώς τελεῖται τό Ἱερό Μυστήριον τοῦ Χρίσματος, ὁπότε ὁ Ἱερεύς χρίει τόν νεοφώτιστον μέ τό Ἅγιο Μύρο, λέγοντας «σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Τότε μεταδίδονται σ’αὐτόν τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κάποια ἀπό αὐτά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τά κατονομάζει, ὅταν μᾶς λέγει: «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια».
«Ἑνί ἑκάστῳ ἐδόθη ἡ Χάρις κατά τό μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ» σημαίνει ἀκόμα ὅτι ὁ Χριστός ἔχει δώσει στόν καθένα μας, ἔχει προικίσει τόν καθένα μας μέ κάποια ἰδιαίτερα, ξεχωριστά, εἰδικά χαρίσματα, τά ὁποῖα διαφέρουν ἀπό ἄνθρωπον σέ ἄνθρωπον. Γιά παράδειγμα, κάποιος ἔχει τό χάρισμα τῆς ὑπομονῆς καί λέμε «αὐτός εἶναι πέτρα τῆς ὑπομονῆς», ἐνῶ κάποιος ἄλλος εἶναι εὐέξαπτος, «ἀνάβει σάν τό σπίρτο », ὅπως λέμε. Ἕνας ἄλλος ἔχει τό χάρισμα τῆς φιλανθρωπίας, δηλαδή ὁ πόνος τοῦ ἄλλου τόν ἀγγίζει στήν ψυχή, τόν εὐαισθητοποιεῖ, τρέχει νά βοηθήσῃ σάν καλός Σαμαρείτης, ἐνῶ κάποιος ἄλλος ἀδιαφορεῖ, μένει ἀσιγκίνητος, ψυχρός, βλέποντας μόνον τό ἄτομό του, τόν ἑαυτούλην του, τό ΕΓΩ του. Ἤ, ὁ ἕνας εἶναι ταπεινός, φθονεῖ τήν προβολή, ὅταν κάνει τό καλό θέλει νά τό γνωρίζῃ μόνον ὁ Θεός, ζητάει ὡς ὁ τελώνης τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, λέγοντας «ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ», ἐνῶ κάποιος ἄλλος διαχωρίζει τόν ἑαυτόν του ὡς ἄλλος Φαρισαῖος λέγοντας «οὐκ εἰμί ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, …». Ἄλλο παράδειγμα: ὁ ἕνας δέχεται μέ καρτερία καί ἀγογγύστως τήν ἀνίατη ἀρρώστια καί… δοξάζει τόν Θεόν,ναί δοξάζει καί εὐχαριστεῖ τόν Θεόν γι’αὐτήν τήν ἐπίσκεψίν Του, ἐνῶ ὁ ἄλλος ὀλιγοπιστεῖ καί τά βάζει μέ τόν Θεόν. Θέλετε κι ἄλλο παράδειγμα;  Κάποιος εἶναι εὐχαριστημένος ἀπό τά λίγα ἀγαθά πού τοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός, ἐνῶ κάποιος ἄλλος, ἀχόρταγος ὤν, ἄν καί ἔχει πολλά, δέν εὐχαριστεῖ τόν δοτῆρα τῶν ἀγαθῶν Θεόν, γιατί θέλει κι ἄλλα.
Ὅμως, εἴτε μέ τήν πρώτην ἔννοιαν δοῦμε τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, εἴτε μέ τήν δευτέραν, εἴτε μέ τήν τρίτην, σημασίαν ἔχει κι ἄς τό προσέξωμε τοῦτο: Ποιός ὁ σκοπός καί ποιό τό χρέος μας; Δηλαδή,  γιατί μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός τά χαρίσματα; «Πρός καταρτισμόν τῶν ἁγίων…», λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Δηλαδή, σκοπός τῶν χαρισμάτων εἶναι: Πρῶτον, ἡ προκοπή τῶν πιστῶν στήν ὀρθή πίστι καί τήν ἐν Χριστῷ ζωήν. Δεύτερον, τό ἔργον τῆς διακονίας. Πού σημαίνει, μᾶς τά ἔδωσε ὁ Θεός ὄχι μόνον γιά τόν ἑαυτόν μας, ἀλλά καί γιά τό καλό τῶν ἀδελφῶν μας, γιά νά θέσωμε τά χαρίσματά μας στήν ὑπηρεσία τοῦ κοινοῦ συμφέροντος. Καί τρίτον, γιά νά στερεώνεται τό πνευματικό οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας καί νά δοξάζεται ὁ Θεός.
Τό χρέος μας; Ποιό τό χρέος μας; «Νά καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς ἄνδρα τέλειον». Δηλαδή, νά προσπαθοῦμε νά ὁμοιάσωμε μέ τόν Χριστόν, νά γίνωμε, κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν, τέλειοι, ἅγιοι, ξερριζώνοντας μέσα ἀπό τήν ψυχή μας τά πάθη πού φωλιάζουν καί κατατρώγουν ὡς ἄλλος καρκίνος τήν ψυχή μας, ὅπως αὐτά τοῦ θυμοῦ, τῆς ὀργῆς, τῆς ὑπερηφανείας, τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀχαριστίας, τῆς φιλαυτίας, τῆς φιληδονίας, τῆς φιλαργυρίας κ.λπ. Δύσκολο, βεβαίως, τοῦτο, ὅμως ὄχι ἀκατόρθωτο.
Ἀδελφοί μου!
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι δεδομένη. Ὁ Θεός « πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Ὅμως δέν σώζει μόνη ἡ Χάρις, διότι ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου. Τά χαρίσματα, ἐπίσης, εἶναι δεδομένα. Ὁ Θεός ἔχει προικίσει τόν κάθενα μας μέ ἰδιαίτερα χαρίσματα. Τί μένει σέ μᾶς; Ἡ δική μας διάθεσις, ἡ θέλησίς μας, ὁ ζῆλος μας, ἡ προσπάθεια νά ζήσωμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά τηρήσωμε τίς ζωηφόρες ἐντολές Του, ἀξιοποιώντας κατ’αὐτόν τόν τρόπον καί ἐπαυξάνοντας τά δοθέντα ἀπό τόν Θεόν σέ μᾶς χαρίσματα, μέ ἀπώτερο σκοπόν τήν ΣΩΤΗΡΙΑ μας. Γένοιτο!
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικη πορεία Αγάπης του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου Ελάτης. e.f.t.elaths Τα μέλη του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου, ετοίμασαν 8 δέματα, με είδη οικιακού καθαρισμού, καθώς και ατομικής υγιεινής. Αποδέκτες των δεμάτων αυτών, τα παιδιά που φιλοξενούνται στους χώρους της Κιβωτού του Αιγαίου. Παραδόθηκαν, από τον Εφημέριο του Ιερού Ναού και Πρόεδρο του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου, στα γραφεία της Κιβωτού. ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Χριστουγεννιάτικη πορεία Αγάπης του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου Ελάτης.


e.f.t.elaths
Τα μέλη του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου, ετοίμασαν 8 δέματα, με είδη οικιακού καθαρισμού, καθώς και ατομικής υγιεινής. Αποδέκτες των δεμάτων αυτών, τα παιδιά που φιλοξενούνται στους χώρους της Κιβωτού του Αιγαίου.
Παραδόθηκαν, από τον Εφημέριο του Ιερού Ναού και Πρόεδρο του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου, στα γραφεία της Κιβωτού.
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2678/1452/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016 ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2678/1452/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016 ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016
 Μνήμη Προφήτου Ναούμ
       Πρωτ. 2678
Ἀριθμ.
      Διεκπ.1452
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, ὁρίζονται ὡς κατωτέρω:
24.12.2016 Ἡμέρα Σάββατον, ὥρα 5.30΄μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
25.12.2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἡμέρα Κυριακή, ὥρα 5.00΄ π.μ. Τό Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. (Ὥρα λήξεως  8.45΄ π. μ. )
26.12.2016 Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου Ἡμέρα Δευτέρα, ὥρα 7.00΄ π. μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.
01.01.2017 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ἡμέρα Κυριακή, ὥρα 7.00΄ π. μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὥρα 10,30΄ π. μ. Ἐπίσημος Ἀρχιερατική Δοξολογία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους.
5.1.2017 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. Ἡμέρα Πέμπτη, ὥρα 5.30΄ π.μ. Ὁ Ὄρθρος, αἱ Μεγάλαι Ὧραι, ὁ Μ. Ἑσπερινός, ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων. (Ἡ ἀκολουθία δέν θά λήξῃ πρό τῆς 9ης πρωϊνῆς).
6.1.2017 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἡμέρα Παρασκευή, ὥρα 7.00΄ π. μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου μετά Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσῃ τόν Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν 24ην Δεκεμβρίου 2016 καί ὥραν 5.30 μ.μ. καί θά προστῇ τῶν ὡς κάτωθι λατρευτικῶν συνάξεων: Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων: Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου. Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία (26.12.2016): Ἱ. Ναός Παναγίας Λατομιτίσσης. Μ. Ἑσπερινός Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί Ἁγ. Βασιλείου (31.12.2016) Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰακώβου Χίου, ὥρα 5,00 μ.μ. Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου (1.1.2017): Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου. Μ. Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων (5.1.2017): Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστρίας Χίου, ὥρα 5,00 μ.μ. Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τῶν Θεοφανείων: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ἡ ἐκκίνησις ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, κατά τήν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων, διά τήν Προκυμαίαν τοῦ Λιμένος, (ἔνθα θά λάβῃ χώραν ἡ Τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ), θά γίνῃ περί ὥραν 10.30΄ π. μ.